Bekir Yalçınkaya Resmi Web Sitesi
  ÇELTEK KÖYÜ TARİHİ-2
 

II. BÖLÜM

TEMETTÜ‘ÂTA GÖRE ÇELTEK SÂKİNLERİ

   Çeltek Karyesi’ne ait işlenen temettüılara göre emlakları, kazançları ve vergileri değerlendirilen kişi ve hâne sayısı 21’le sınırlı olup bunlardan 1. hanedeki kişi imamatla meşkûl görünürken 2. hâne sahibi Hâcı Ahmet Oğlu İbrahim ve devam hanelerdeki oğulları Süleyman ile Hasan, 5. hânedeki Kocahüseyinoğlu Veli, 8. hânedeki İbiş Oğlu Hasan, 9. hânedeki Civil Memiş Oğlu İshak, 11. hânedeki Cidacı Oğlu Yusuf ve devam hânelerdeki oğlulları Ramazan ve Hasan, 15. hânedeki Arıkoğlu Mehmed, 16. hânedeki Kadı Hasan, 17. hânedeki Cidaloğlu Ahmed vi 21. hânedeki Taşköylü Mehmed’in Emlağı ise Erbâbı Zira‘âtten görünmektedirler.

   Diğerlerinden 6. hânedeki Koca Veli Oğlu İbiş ile 7. hânedeki Koca Veli Oğlu Adıgüzel babasıyla birlikte gösterilirken,  10. hanedeki Monla Ali Oğlu Osman ve 19. hanedeki İmam Süleyman Oğlu Ali fevt (ölü veya elden çıkarma) durumları dolayısıyla emlakları bulunmuyor. 2 adet ameleden birisi 14. hânedeki Cidacı Oğlu Bekir ile yine 18. hânedeki Cidacıoğlu Ahmed’dir Çeltek Karyesi temettü‘âtındaki tek çoban da 20. hânedeki Cidal Oğlu Ali’dir.

    H.1260/1261 (1844/45) yıllarında mevcut olan 21 hâne içinden Çeltek Karyesi temettü‘ât defterine dâhil kişi sayısı daha önce de belirttiğimiz üzre 21’dir. Bunların ekserisi bugün Fazlılar ve Haşimler olarak bildiğimiz birbirine yakın akraba iki sülâledendir. Diğerleri ise Civiller, Cidacılar, Cidaloğulları, Arıklar, Monla Aliler, İmam Süleymanlar ve Taşköylü Mehmed’lerdir. Bunların arasında iki kişi de babasıyla birlikte yer almaktadır.  368. varaktan başlayıp 371. varakta son bulan Çeltek Karyesi temettü‘âtı aşağıya çıkartılmıştır. 

VARAKLARDA ÇELTEKLİ  KAZANÇ 
VE VERGİ MÜKELLEFLERİ

368. VARAK (Verak)  (19)

Hâne 1 Numara 1

Karye-i Çeltek Ta’bi Kazâ-i Kara

Ağac-ı Yalvac

İmamatla meşkûl idüğü

Vergusi olmaduğı

Karye-i Mezkûrun İmamı Ahmed

Efendi

Câmi-i Şerifi Vakfı tarla

Gayri Mezrû‘ Tarla dönüm 5

Merkeb re’s 1

Karye-i mezburun ianesinden idare olundığı

_____________________

Hâne 2 Numara 2

Erbâb-ı zira‘âtden

Sene-i sâbıkadan vergusi

guruş 219

A‘şâr ve rüsûmât olarak bir senede verduğı

Hınta

keyl 1.5

guruş 9

Çavdar

keyl 2

guruş 8

Şa‘ir

keyl 4

guruş 8

cem’an

guruş 25 

02 bedel-i öşri bağ dönüm kıymet yarım

04 guruş rüsûm ağnam re’s Koyun 5 Keçi 3=8

Hâcı Ahmed Oğlu İbrahim

Mezrû‘ Tarla dönüm 20

Hâsılât-ı senevîsi

guruş

225 sene 60

1075 sene 61

1300

Gayri Mezrû‘ Tarla dönüm 5

Bağ dönüm yarım

Hâsılât-ı senevîsi

guruş

18 sene 60

18 sene 61

36

Öküz Camusu re’s 2

Sağman İnek re’s 2

Hâsılât-ı senevîsi

guruş

20 sene 61

Buzağı re’s 2

Tosun re’s 1

Sağman Koyun re’s 5

Hâsılât-ı senevîsi

guruş

20 sene 61

Kuzu re’s 5

Sağman Keçi re’s 2

Hâsılât-ı senevîsi

guruş

6 sene 61

Oğlak re’s 3

Kısrak re’s 1

Hâsılât-ı senevîsi

guruş

50 sene 61

Tay re’s 1

Esb re’s 1

Orak temettü‘âtı

guruş 300

Mecmû'ından bir senede tahminî temettü‘âtı

guruş 1104

____________________

Hâne 3 Numara 3

Erbâb-ı zirâ‘atden idüği

Sene-i sâbıkadan vergusi

A‘şâr ve rüsûmât olarak bir senede verduğı

Hınta

keyl 1.5

guruş 9

Şa‘ir

keyl 4

guruş 8

Çavdar

keyl 2

guruş 8

cem’an

guruş 25

2 guruş bedel-i öşri bağ dönüm kıymet yarım

4 guruş bedel-i rüsûm ağnam re’s 8 Koyun

31

Hâcı Ahmed Oğlu Süleyman

Mezrû‘ Tarla dönüm 20

Hâsılât-ı senevîsi

guruş

225 sene 60

1075 sene 61

1300

Bağ dönüm

yarım

Hâsılât-ı senevîsi

guruş

18 sene 60

18 sene 61

36

Öküz re’s 2

Sağman inek re’s 2

Hâsılât-ı senevîsi

guruş

60 sene 61

Buzağı re’s 2

Düğe re’s 1

Sağman Koyun re’s 6

Hâsılât-ı senevîsi

guruş 24 sene 61

Yoz Koyun re’s 2

Hâsılât-ı senevîsi

guruş

4 sene 61

Kuzu re’s 6

Merkeb re’s 2

Orak temettü‘âtı

guruş

300

Mecmû'ından bir senede tahminî temettü‘âtı

guruş 1106

 _____________________

VARAK 369

Hâne 4 Numara 4

Erbâb-ı zirâ‘atden idüği

Sene-i sâbıkadan vergusi

guruş 218

A‘şâr ve rüsûmât olarak bir senede verdüği

Hınta

keyl 1.5

guruş 9

Şa‘ir

keyl 4

guruş 8

Çavdar

keyl 2

guruş 8

cem’an

guruş 25

2 bedel-i öşri bağ dönüm kıymet yarım

4 bedel-i rüsûm ağnam re’s 8 Koyun

Hâcı Ahmed Oğlu Hasan

Mezrû‘ Tarla dönüm 7

Hâsılât-ı senevîsi

guruş

 225 sene 60

1135 sene 61

1360

Gayri Mezrû‘ Tarla dönüm 7

Bağ dönüm yarım

Hâsılât-ı senevîsi

guruş

18 sene 60

27 sene 61

45

Öküz re’s 2

Sağman İnek re’s 2

Hâsılât-ı senevîsi

guruş

20 sene 61

Buzağı re’s 2

Düğe re’s 1

Sağman Koyun re’s 6

Hâsılât-ı senevîsi

guruş

24 sene 61

Yoz Koyun re’s 2

Hâsılât-ı senevîsi

guruş

4 sene 61

Kuzu re’s 6

Erkek Tay re’s 1

Merkeb re’s 1

Orak temettü‘âtı

guruş

300

Mecmû'ından bir senede tahminî temettü‘âtı

guruş

1090

_____________________

Hâne 5 Numara 5

Erbâb-ı zirâ‘atden

Sene-i sâbıkadan vergusi

guruş 655

A‘şâr ve rüsûmât olarak bir senede verdüği

Hınta

keyl 5

guruş 30

Şa‘ir

keyl 7

guruş 14

Çavdar

keyl 6

guruş 24

cem’an

guruş 68

06 bedel-i öşri bağ dönüm kıymet yarım

12 guruş rüsûm ağnam re’s Koyun 20 Keçi 4=24

Koca Hüseyin Oğlu Veli

Mezrû‘ Tarla dönüm 40

Hâsılât-ı senevîsi

guruş

612 sene 60

4700 sene 61

5312

Gayri Mezrû‘ Tarla dönüm 20

Bağ dönüm yarım

Hâsılât-ı senevîsi

guruş

54 sene 60

36 sene 61

90

Öküz Camusu re’s 2

Öküz Karasığırı re’s 4

Sağman Camus re’s 2

Hâsılât-ı senevîsi

guruş

40 sene 61

Buzağı re’s 1

Yoz Camus re’s 1

Sağman İnek re’s 3

Hâsılât-ı senevîsi

guruş

90 sene 61

Buzağı re’s 3

Yoz İnek re’s 1

Sağman Koyun re’s 15

Hâsılât-ı senevîsi

guruş

60 sene 61

Yoz koyun re’s 5

Hâsılât-ı senevîsi

guruş

10 sene 61

Kuzu re’s 15

Sağman Keçi re’s 4

Hâsılât-ı senevîsi

guruş

8 sene 61

Oğlak re’s 4

Kısrak re’s 2

Hâsılât-ı senevîsi

guruş

100 sene 61

Tay re’s 2

Yoz Kısrak re’s 1

Esb re’s 1

Merkeb re’s 3

Sıpa 1

Orak temettü‘âtı

guruş

300

Mecmû'ından bir senede tahminî temettü‘âtı

guruş

3309

_____________________

Hâne 6 Numara 6

Koca Veli Oğlu biş

Balanın babası Veliyle birlikte olub emlağı ve

Temettü ‘âtı olmaduğı

_____________________

Hâne 7 Numara 7

Budahi babası Veliyle birlikte olduğı

Koca Veli Oğlu Adı Güzel

_____________________

Hane 8 Numara 8

Erbâb-ı zira‘âtden

Sene-i sâbıkadan vergusi

guruş 655

A‘şâr ve rüsûmât olarak bir senede verdüği

Hınta

keyl 4

guruş 24

Şa‘ir

keyl 7

guruş 14

Çavdar

keyl 5

guruş 20

cem’an

guruş 58

05 bedel-i rüsûm ağnam re’s 10 Koyun

63

İbiş Oğlu Hasan

Mezrû‘ Tarla dönüm 45

Hâsılât-ı senevîsi

guruş

522 sene 60

4500 sene 61

5022

Öküz Camusu re’s 1

Öküz Karasığırı re’s 2

Sağman Camus re’s 1

Hasılat-ı senevisi

guruş

40 sene 61

Buzağı re’s 1

Sağman İnek re’s 2 Hâsılât-ı senevîsi

guruş

60

sene 61

Buzağı re’s 2

Yoz İnek re’s 1

Sağman Koyun re’s 8

Hâsılât-ı senevîsi

guruş

32 sene 61

Yoz Koyun re’s 2

Hâsılât-ı senevîsi

guruş

4 sene 61

Kuzu re’s 8

Kısrak re’s 1

Hâsılât-ı senevîsi

guruş

50 sene 61

Tay re’s 1

Merkeb re’s 1

Orak temettü‘âtı

guruş

300

Mecmû'ından bir senede tahminî temettü‘âtı

guruş

2997

_____________________

VARAK 370

Hâne 9 Numara 9

Erbâb-ı zira‘âtden idüği

Sene-i sâbıkadan vergusi

guruş 460

A‘şâr ve rüsûmât olarak bir senede verdüği

Hınta

keyl 2

guruş 12

Şa‘ir

keyl 3

guruş 6

Çavdar

keyl 3

guruş 12

cem’an

guruş 30

06.5 guruş bedel-i rüsûm ağnam re’s 13 Koyun

Civil Memiş Oğlu İshak

Mezrû‘ Tarla dönüm 21

Hâsılât-ı senevîsi

guruş

0217 sene 60

2323 sene 61

2540

Öküz re’s 2

Camus Tosun re’s 1

Yoz İnek re’s 1

Sağman Koyun re’s 10

Hâsılât-ı senevîsi

guruş

40 sene 61

Kuzu re’s 10

Yoz Koyun re’s 3

Hâsılât-ı senevîsi

guruş

6 sene 61

Bârgir re’s 1

Orak temettü‘âtı

guruş

300

Mecmû'ından bir senede tahminî temettü‘âtı

guruş

1616

_____________________

Hâne 10 Numara 10

Fevt (ölü) olduğu

Vergusi olmaduğı

Monla Ali oğlu Osman

Mezrû‘ Tarla dönüm

2

Hâsılât-ı senevîsi

guruş

000 sene 60

126 sene 61

126

Şunun bunun ianesiyle idare olmakda idüği

_____________________

Hâne 11 Numara 11

Erbâb-ı zira‘âtden idüği

Sene-i sâbıkadan vergusi

guruş 460

A‘şâr ve rüsûmât olarak bir senede verdüği

Hınta

keyl 2

guruş 12

Şa‘ir

keyl 5

guruş 10

Çavdar

keyl 5

guruş 20

cem’an

guruş 42

04 guruş bedel-i rüsüm ağnam re’s 8 Koyun 

Cidacı Oğlu Yusuf

Mezrû‘ Tarla dönüm

25

Hâsılât-ı senevîsi

guruş

0378 sene 60

2522 sene 61

2900

Öküz Camusu re’s 2

Sağman Koyun re’s 4

Hâsılât-ı senevîsi

guruş 16 sene 61

Yoz Koyun re’s 4

Hâsılât-ı senevîsi

guruş

8 sene 61

Kuzu re’s 4

Merkeb re’s 1

Orak temettü‘âtı

guruş

300

Mecmû'ından bir senede temettü‘âtı

guruş

1774

_____________________

Hâne 12 Numara 12

Erbâb-ı zira‘âtden idüği

Sene-i sâbıkadan vergusi

guruş 460

A‘şâr ve rüsûmât olarak bir senede verdüği

Hınta

keyl 2

guruş 12

Şa‘ir

keyl 5

guruş 10

Çavdar

keyl 2

guruş 8

cem’an

guruş 30

06 guruş bedel-i rüsûm ağnam re’s 12 Koyun 

Cidacı Oğlu Ramazan

Mezrû‘ Tarla dönüm 25

Hâsılât-ı senevîsi

guruş

0270 sene 60

1496 sene 61

1766

Öküz Camusu re’s 2

Sağman İnek re’s 1

Hâsılât-ı senevîsi

guruş

30 sene 61

Buzağı re’s 1

Sağman Koyun re’s 7

Hâsılât-ı senevîsi

guruş

28 sene 61

Yoz Koyun re’s 5

Hâsılât-ı senevîsi

guruş

10 sene 61

Kuzu re’s 7

İki başında Dişi Tay 1

Merkeb re’s 1

Orak temettü‘âtı

guruş

300

Mecmû'ından bir senede tahminî temettü‘âtı

guruş

1151

_____________________

Hâne 13 Numara 13

Erbâb-ı zira‘âtden idüği

Sene-i sâbıkadan vergusi

guruş 460

A‘şâr ve rüsûmât olarak bir senede verdüği

Hınta

keyl 1.5

guruş 9

Çavdar

keyl 2

guruş 8

Şa‘ir

keyl 5

guruş 10

cem’an

guruş 27

05 guruş bedel-i rüsüm ağnam re’s 10 Koyun 

Cidacı oğlu Hasan

Mezrû‘ Tarla dönüm 10

Hâsılât-ı senevîsi

Guruş

0243 sene 60

1557 sene 61

1800

Öküz Camusu re’s 2

Sağman Koyun re’s 8

Hâsılât-ı senevîsi

guruş 32 sene 61

Yoz Koyun re’s 2

Hâsılât-ı senevîsi

guruş 4 sene 61

Kuzu re’s 8

Merkeb re’s 1

Orak temettü‘âtı

guruş

300

Mecmû'ından bir senede tahminî temettü‘âtı

guruş

1236

_____________________

VARAK 371

Hâne 14 Numara 14

Amele idüği

Sene-i sâbıkadan vergusi

guruş 159

guruş 3 aşârı rüsûmat re’s 6 Koyun 

Cidacı Oğlu Bekir

Mezrû‘ Tarla dönüm 5

Hâsılât-ı senevîsi

guruş

000 sene 60

424 sene 61

424

Gayri Mezrû‘ Tarla dönüm 5

Düğe re’s 1

Sağman Koyun re’s 3

Hâsılât-ı senevîsi

guruş

12 sene 61

Yoz Koyun re’s 3

Hâsılât-ı senevîsi

guruş

6 sene 61

Kuzu re’s 3

Merkeb re’s 1

Orak temettü‘âtı

guruş 300

Mecmû'ından bir senede temettü‘âtı

guruş 742

_____________________

Hâne 15 Numara 15

Erbâb-ı zira‘âtden idüği

Sene-i sâbıkadan vergusi

guruş 390

A‘şâr ve rüsûmât olarak bir senede verdüği

Hınta

keyl 2.5

guruş 15

Şa‘ir

keyl 3

guruş 6

Çavdar

keyl 3

guruş 12

cem’an

guruş 33

07.5 guruş bedel-i rüsûm aded ağnam re’s 15 Koyun 

Arık Oğlu Mehmed

Mezrû‘ Tarla dönüm 15

Hâsılât-ı senevîsi

guruş

0297 sene 60

1703 sene 61

2000

Gayri Mezrû‘ Tarla dönüm 13

Öküz re’s

2

Düğe re’s 1

Sağman Koyun re’s 10

Hâsılât-ı senevîsi

guruş

40 sene 61

Yoz Koyun re’s 5

Hâsılât-ı senevîsi

guruş

10 sene 61

Kuzu re’s 10

Merkeb re’s 1

Orak temettü‘âtı

guruş

300

Mecmû'ından bir senede temettü‘âtı

guruş

1350

_____________________

Hâne 16

Numara 16

Erbâb-ı zira‘âtden idüği

Sene-i sâbıkadan vergusi

guruş 240

A‘şâr ve rüsûmât olarak bir senede verdüği

Hınta

keyl 1

guruş 6

Çavdar

keyl 2

guruş 8

Şa‘ir

keyl 5

guruş 10

cem’an

guruş 24

Kadı Hasan

Mezrû‘ Tarla dönüm 10

Hâsılât-ı senevîsi

guruş

0216 sene 60

1384 sene 61

1600

Gayri Mezrû‘ Tarla dönüm 13

Öküz re’s 2

Sağman Camus re’s 1

Hâsılât-ı senevîsi

guruş

40 sene 61

Buzağı re’s 1

Sağman İnek re’s 1

Hâsılât-ı senevîsi

guruş

30 sene 61

Buzağı re’s 1

Tosun re’s 1

Merkeb re’s 1

Sıpa re’s 1

Orak temettü‘âtı

guruş 300

Mecmû'ından bir senede temettü‘âtı

guruş 1170

_____________________

Hâne 17 Numara 17

Erbâb-ı zira‘âtden idüği

Sene-i sâbıkadan vergusi

guruş 240

A‘şâr ve rüsûmât olarak bir senede verdüği

Hınta

keyl 1

guruş 6

Şa‘ir

keyl 3

guruş 6

Çavdar

keyl 2

guruş 8

cem’an

guruş 20

Cidal Oğlu Ahmed

Mezrû‘ Tarla dönüm

10

Hâsılât-ı senevîsi

guruş

0180 sene 60

1410 sene 61

1590

Öküz re’s 2

Sağman İnek re’s 1

Hâsılât-ı senevîsi

guruş 30 sene 61

Buzağı re’s 1

Merkeb re’s 1

Sıpa re’s 1

Orak temettü‘âtı

guruş

300

Mecmû'ından bir senede temettü‘âtı

guruş

1125

_____________________

Hâne 18 Numara 18

Amele idüği

Sene-i sâbıkadan vergusi

guruş 85

Ağnam rüsûm re’s 2 Koyun

guruş 1

Cidal Oğlu Mehmed

Sağman Koyun re’s 2

Hâsılât-ı senevîsi

guruş

8 sene 61

Kuzu re’s 2

Çobanlık temettü‘âtı

guruş

250

Mecmû'ından bir senede tahminî temettü‘âtı

guruş

258

_____________________

VARAK 372

Hâne 19

Numara 19

Fevt olduğı

İmam Süleyman Oğlu Ali

Bilâemlağı olduğı

_____________________

Hâne 20 Numara 20

Çoban idüği

Sene-i sâbıkadan vergusi

guruş 75

Ahirin zir ‘âtinden hisse öşri

Mısır

Kıymet 1.5

guruş 6

Cidal oğlu Ali

Mezrû‘ Tarla dönüm 5

Hâsılât-ı senevîsi

guruş

54 sene 60

00 sene 61

54

Çobanlık temettü‘âtı

guruş 300

Mecmû'ından bir senede temettü‘âtı

guruş 354

_____________________

Hâne 21 Numara 21

Erbâb-ı zira‘âtden idüği

Sene-i sâbıkadan vergusi

guruş 75

Ağnam rüsûm re’s 14 Koyun

guruş 7

Taşköylü Mehmed’in olduğı

Mezrû‘ Tarla dönüm 17

Hâsılât-ı senevîsi

guruş

000 sene 60

066 sene 61

066

Öküz re’s 2

Sağman Camus re’s 1

Hâsılât-ı senevîsi

guruş

40 sene 61

Buzağı re’s 1

Sağman İnek re’s 1

Hâsılât-ı senevîsi

guruş

30 sene 61

Buzağı re’s 1

Yoz İnek re’s 1

Tosun re’s 1

Sağman Koyun re’s 8

Hâsılât-ı senevîsi

guruş

32 sene 61

Yoz Koyun re’s 6

Hâsılât-ı senevîsi

guruş

12 sene 61

Kuzu re’s 8

Merkeb re’s 1

Orak temettü‘âtı

guruş 300

Mecmû'ından bir senede tahminî temettü‘âtı

guruş 480

      Yekûn

   Vergusi 5069 guruş

   Temettü‘âtı 20862 guruş
___________________________________________________
19-H. 1260-1261 Tarih ve 10596 Nolu Maliye M. Nefi Defteri Varak No: 368-369-370 ve 371

ÇELTEK’TE HAYVANCILIĞIN ÖNEMİ

    Çobanlıktan ziraî erbâblığa geçen Çeltek köylüleri, arazilerinin de geniş ve tarıma elverişli olması hasebiyle hayvancılığa çok ehemmiyet vermişlerdir. Bakımı ve beslenmesi noktasında hassas davrandıkları hayvanların içinde en değer verdikleri ise başta verimli, daha sonra da hizmet işlerinde kullandıklarıdır.  Büyükbaş hayvanlardan Bârgir, Kısrak, Öküz Camusu, Öküz, Esb ve Merkeb; koşu ve hizmet,  Öküz Karasığırı, Sağman Camus, Yoz Camus, Sağman İnek, Yoz İnek, Sağman Koyun, Yoz Koyun, Keçi ve Sağman Keçi gibi hayvanlarda süt, yün ve etleri itibariyle gelir ve besin noktasında beslenmişlerdir.  Bunların yavruları olan Kuzu, Oğlak, Tay, Dana, Düğe, Malak ve Sıpa gibi hayvanlar ise zamanla hizmet ve verim hususunda faydalanılmak ve bir öncekilerin boşluğunu doldurmak üzre hanelerde bakıma tâbi tutulmuşlardır.

   Çeltek Karyesi’ndeki sâkinlerin ellerinde bulunan hayvanların geneline baktığımızda karşımıza şöyle bir tablo çıkıyor: 11 Öküz Camusu, 15 Sağman İnek, 4 Yoz İnek, 12 Öküz, 14 Buzağı, 3 Tosun, 84 Kuzu, 2 Sağman Keçi ve 4 Keçi, 4 Sağman Camus, 7 Oğlak, 4 Kısrak, 1 Dişi Tay, 1 Erkek Tay ve 3 Tay olmak üzere 5 Tay, 14 Merkeb, 2 Sıpa, 1 Düğe, 39 Yoz Koyun, 97 Sağman Koyun, 6 Öküz Karasığırı, 4 Bârgir, 1 Yoz Camus, 1 Yoz Kısrak ve 1 Esb (At)’tır

  Karye-i Çeltek’te hasılâtı senevîsi olanlardan sağman inek 290 guruşla başı çekerken, sağman camusun hasılatı 40, yoz koyunun 82, sağman koyunun 268, sağman camusun 160, sağman keçnin 2 ve düğenin de 30 guruşluk bir geliri söz konusudur ki gelir getiren hayvan sayısı da 162 adeddir. Çeltek’te mevcut büyükbaş hayvanların toplamı 104 ve küçükbaş hayvanların toplamı da 228 olmak üzre yekûn 332 hayvan bulunmaktadır. Bunların temettüatı ise şöyledir: Orak Temettü‘âtı: 4758 guruş, Çobanlık Temettü‘âtı: 250 guruş, Mecmû'ından bir senede temettü‘âtı: 20604 guruş.

ÇELTEK KÖYÜNÜN SÜLÂLE İLKLERİ

    Çeltik’in sülâle hareketini en detaylı bir şekilde ortaya koyacak bir çalışmaya imkân sağlayan Nüfus Esas Defteri’nde, belki de Şarkî Kara Ağac’daki birçok köyde bulunamayacak şekilde önemli bilgiler mevcuttur. Bu bilgiler daha ziyade sülâlelerin ilk büyüklerini önce ana-babaları, doğum yeri, tarihleri ve daha sonra da kendilerinden gelen diğer nesilleri tanıma bakımından oldukça sahih ve geniştir.

   Burada ilk Genel Nüfus Sayımı’ndaki yerleşime ait hane sıralaması değişmiş, esas itibariyle bazı sülâleler öne çıkmış ve bazıları da hiç görünmez olmuşlardır.

   Bu duruma kısmî bir açıklık getirecek olursak meselâ; 1839’da defterin ilk sırasında yer alan imam Karahatib Efendi artık Çeltek Nüfus Esas Defteri’nde bir daha görünmemek üzre köyü terketmiş, daha sonra 2. sırada yer alan Kocahüseyinoğlu Haşim’lerin hâne numarası 35 olarak değiştirilmiştir. Defterin 5. sırasındaki Kocahüseyinoğlu Veli, Kocahüseyinoğlu Fazlı Mustafa namıyla 22 nolu hânede, Fazlı Mustafa’nın üvey kardeşi Veli ise 36 numaralı hanede kaydedilmişlerdir. Bunların ilk sıra yerini ise 1. hâneden 4. haneye kadar Kaşşakluoğlu İbrahim sülâlesi almıştır. Yine Kocahüseyinoğulları’nın hânelerinden 5. hânede ise Kör Eyüboğlu sülâlesinden ilk kuşak Bayram Ali’nin adı yazılmıştır.

   10. hânedeki Arıkoğulları hâne 39’a, Arıkoğlu İbrahim de hâne 40’a kaydedilirken 14. hânedeki Kadıhasanoğulları, Kadıoğlu Hasan namıyla 10. hâneye, 15. hânedeki Cidaloğlu Ahmed yerine aynı sülâleden Cidaloğlu İbiş 65. hâneye, 21. hânedeki Eyub veled-i Hasan’ın da Çeltek’in Cumhuriyet dönemi muhtarlıklarınca şayet sülâle devamı kişiler varsa onlar da devam defterin 5. hânesinden 10. hânesine kadar olan bölümde kaydedilmişlerdir. Hâne 19’daki ‘orta boylu, sarı sakallu 40 yaşlarındaki Civiloğlu İshak veled-i Memiş’in bugüne göre kimlerden olduğunu ve oğlu orta boylu, ter bıyıklu 20 yaşındaki İsmail veled-i İshak’ın da, bu sülâleye mensubluğuyla daha sonra hangi sülâleye geçtiğini bilebilmemiz için daha sonraki tarihlere ait bütün defterleri incelememiz gerekiyor ki Çiftçi İsmailoğlu Mustan veled-i İsmail, çiftçi İshak veled-i Yahya, çiftçi Çivicioğlu Yusuf veled-i İsmail, çiftçi Ebubekir veled-i Ali, çiftçi Curalıoğlu Ahmed veled-i Ahmed, çiftçi Kösce Veyis Mehmed veled-i Mehmed, Molla Alioğlu çiftçi Osman veled-i Ali, Rençber Çolak İmamoğlu Mustafa veled-i Ahmed, çiftçi Mustafa veled-i Mustafa, rençber Akşehirli Mustan veled-i Mustafa ve rençber Gavas Mehmed veled-i Mehmed de bu misâlde olanlardır.

    Bu arada birçok hâne sahibinin de net şekilde soy ve şecere belirtecek sülâle adının olmadığını görüyoruz. Esasen köye ait son işlenen defterlerde de birçok yeni sülâle olduğu gibi yakın çevrelerden göç suretiyle Cumhuriyet tarihinin farklı yıllarında köye gelenler de; Kürtler namıyla anılan İbrahim Çavuşlar, Ali Bâkiler, Çoban Kadirler, Kuşcular, Nacaklar, Kel Ahmetler, Kör Veliler ve Beyköylü Aliler gibi yerleşenlerin çokluğu söz konusudur. Yine Muhacir Mehmetler, Muhacir Ahmetler, Muhacir Yusuflar, Göçmen Haliller, Göçmen Azizler, Saitoğulları, Faruk Yılmazlar, Hanım Haticeler, Arabın Hasanlar, Abdal Mehmetler, Âşık Ömerler, Mahmut Yeğin, Veysel Uyar, Ömer Yavaşer, İsmail Uysal ve Ali Akman gibi sülâlelerdir.

    Defterde gördüğümüz H.1245-1292 (1829-1876) tarihleri arasındaki sülale durumları itibarıyla ilk 24 ailenin tarihleri olarak belirlediğimiz bölümde iki isimden ilki olan Mehmet Ali’nin annesi Melek’in doğum tarihi H.1245/M.1829 Osmanlı Genel Nüfus Sayımı’ndan da çok eskiye, yani 10 yıl önceye dayanıyor. Diğeri ise Tüllüoğlu İbrahim’in annesi Raziye’dir ki O’nun da doğumu H.1259/M.1843’tür ve bu tarih de sayımın 4 yıl sonrasıdır. (20)

    Köy Nüfus Esas Defteri’nde bazı ailelerin arasında gelin veya besleme gibi sülaleye yeni katılanların da doğum tarihlerinin bir hayli eski olduğunu okuyoruz. Meselâ köyde muhtarlık da yaptığı irticalen söylenen Kaşaklu Nu’man’ın eşi Cennet H.1275/M.1859, Mustafa eşi Melek H.1245/M.1829, Yeğin Veli oğlu Ali eşi Rahime H.1275/M.1859, Hoca Hüseyin oğlu Emin eşi Ayşe H.1269/M.1853, Kaşakluoğlu İbrahim eşi Zahide H.1260/M.1844 olan doğum tarihleriyle bir hayli eski tarihi yansıtıyorlar. Bütün bunları aşağıdaki belgelerden okuyor ve önemli bir tarihî hususu şükranla yâdediyoruz ki o da köy muhtarlarımızın mükemmel bir şekilde tuttuğu defterlerin günümüze kadar muhafaza edilmiş olmasıdır.

 ________________________________

20-Çeltek Köyü Sicil Muamele Defteri              

ÇELTİK NÜFUS ESAS DEFTERİ ÖRNEK BELGELERİ


1-Mehmet Ali Anası Melek (H.1245/M.1829)


2-Tülüoğlu İbrahim Anası Raziye (H.1259/M.1843


3-Kaşaklıoğlu İbrahim eşi Zahide (H.1260/M.1844)


4-Hâcı Ahmetoğlu Osman eşi Fatma (H.1262/M.1846)


5-Omurcak Osman (H.1265/M.1849) (*)


6-Hoca Hüseyinoğlu Emin (H.1266/M.1850)


(*) 7-Cidaloğlu İbiş (H.1266/M.1950)


8-Kör Eyüpoğlu Süleyman (H.1267/M.1851)


9-Kör Eyüpoğlu Bayram Ali eşi Fatma (H.1259/M.1843)


(*) 10-Yeğin Velioğlu Ali (H.1272/M.1856)


11-Arıkoğlu Ramazan eşi Neslehan (H.1272/M.1856)


12-Tat Ahmetoğlu Abdullah (H.1275/M.1859)

  
 13-Kör Eyüpoğlu Hüseyin eşi Zeynep (H.1275/M.1859)


14-Musaoğlu Süleyman annesi Ayşe (H.1270/M.1854)


15-Haşimoğlu Hâcı Ahmet (H.1279/M.1863)


16-İbrahim (Şeker) (H.1279/M.1863)


17-Tat Ahmetoğlu Ömer Anası Zeliha (H.1281/M.1865)


(*) 18-Çakmakoğlu Mehmet Çakmak (H.1282/M.1866)

              (*) Bugün köyde olmayan sülâleler

1
9-Kocahüseyinoğlu Fazlı Mustafa
(H.1284/M.1868)


20-Kadın İsmailoğlu Osman (H.1285/M.1879)


21-Mahmutoğlu Mahmut (H.1287/M.1871)


22-Mehmetoğlu Mehmet (H.1288/M.1872)

   
       (*) 23-Güllüoğlu Mustafa eşi Zeynep (H.1270/M.1854) (*)     

                                     
     24-Kadıoğlu Hasan eşi Zeynep (H.1270/M.1854) 


 
  Bugün 20 ziyaretçikişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=